Bảy Ngàn Ngày Đêm
Thơ tự do

Bảy Ngàn Ngày Đêm

Gần bảy ngàn đêm ta xa nhau, mỗi đứa như mây bay, trôi dạt một hướng trời.…..Mỗi đứa có riêng một mảnh đời, cố gồng gánh cho qua cơn gió lốc. Nhưng trong sâu kín […]