3598467104_415e1305cf_o
Thơ song ngữ

Đừng Hỏi Trái Tim Tôi Bao Lớn

Lâu lâu xuất hiện trên diễn đànChẳng viết thư riêng, chẳng hỏi han.Ấy thế mà tôi thương, tôi nhớ,Lòng những bâng khuâng với rộn ràng… Lâu lâu anh mới viết thơ riêngBảo rằng anh “fall in love” […]