Tuyệt Vọng
Thơ 8 chữ

Tuyệt Vọng

Sao đêm nay, trăng về đây nửa dáng ? Buồn chuyện gì ! mà rạn nức không tròn ? Rượu chưa vơi, hồn thơ ta chưa cạn Vội vàng đi ! mơ chợt đến héo hon ? …….Đêm ước […]