vdtc
Thơ mới hiện đại Việt nam

Khúc Giao Mùa

Đời mấy thuở… ! Sầu vui rồi hạ huyệt Thu trần gian sương khói xây thành Mây trời pha giọt nắng mong manh Thu rã chín Thu ứa tràn thiêng khí …….Em đã đến hỡi mùa thu yêu quí Thể thân hoa […]

Cuộc Lữ Hành Trên Đất
Thơ 5 chữ

Cuộc Lữ Hành Trên Đất

Ta lữ hành trên đất   Cõng mặt trời rong chơi…..   Thiên di về muôn hướng   Gửi chút tình em ơi !                Ta đi qua cõi nhớ                Biển dâu đầy chơi […]

Cỏ Biếc
Thơ mới hiện đại Việt nam

Cỏ Biếc

Cỏ ! Mọc từ thuở nào trên đất ? Có lẽ … cỏ hiện thân sớm nhất Tự đứng lên và hát dưới mặt Trời Cỏ biết yêu ..…… Mà không thốt nên lời ! […]