download (4)
Thơ tự do

Chút Tình Cho Thủ Đức

Bỗng như còn Nghe thoáng chút dư âm Vang vọng lại từ một thời rất cũ Dòng kỷ niệm chảy về như thác lũ nhớ trường xưa Ôi! Thủ Đức thân thương. Nhớ đêm đen, […]