Kiếp Làm Chồng
Thơ xướng hoạ

Kiếp Làm Chồng / Phận Làm Vợ

Bẩm sinh ta đã hiền lành Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô Còn nàng thuở ấy ngây ngô …….. Sau khi xuất giá thành cô “xếp sòng” Suốt ngày oán trách với chồng Lúc xưa thì vậy, giờ không […]