Mộng Huyễn
Thơ xướng hoạ

Mộng Huyễn / Một Cơn Say

Mộng huyễn  Thế gian huyễn-mộng áng mây bay Thi tứ hồn nhiên đến rất hay Giây phút trôi qua liền biến mất Làm sao nhớ nỗi giữa đời say  Viên Thức  huệ thu hoạ:  Một Cơn Say  trời […]

tvt
Thơ chuyển thể

KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG

Hoài mong sau trước mà chi Tại đây giây phút hiện thì vẫn hay Nắng Thu tròn hạt sương mai Đôi cành hoa dại bướm bay ráng hồng ………. ……Nhiệm mầu gặp có từ không Như mây tiễn gió ngoài vòng […]

một vầng trăng
Thơ xướng hoạ

Vũ Trụ Tình / Trần Gian Đơn Chiếc

Vũ Trụ Tình  Không gian ôm trọn một vầng trăng Mời cuội xuống chơi với chị Hằng Bốn biển năm châu huynh đệ của Tình người đất chiếu gối sương chăn  Viên Thức 28.10.2015  Huệ Thu họa : Trần Gian […]