huth
Thơ xướng hoạ

Hành Tuổi Sáu Mươi

Bài Xướng:Hành Tuổi Sáu MươiThơ Tường Linh Hà Thượng Nhân & Huệ Thu Họa ……………. Vượt cuộc nhân sinh quá nửa đườngSáu mười năm chẵn, góc chiều thương Rượu bày ước lệ mời thơ lạiGia định giờ […]

Phố xưa
Thơ xướng hoạ

Tiễn Huệ Thu / Còn Gì Vui Hơn

Tiễn Huệ Thu Sơ ngộ mà như đã cố nhânPhố xưa hạnh kiến thỏa duyên phần ……Hồn hoa Ðà Lạt sầu hưng, phếMen rượu Sài Gòn đắng ảo, chânChín khúc đoạn trường phai cổ nguyệtNăm vần […]

Lỡ Giấc
Thơ xướng hoạ

Lỡ Giấc / Một Cơn Say

Lỡ Giấc Ba năm thu mình nằm dọc sách Năm năm không nói lời yêu đương Mẹ già chắc đã nhiều tóc bạc …… Sáu năm chưa về thăm quê hương  Ðọc sách ba năm lòng vẫn tối Lặng yên […]