Bài Xướng
Thơ xướng hoạ

Xin Được Chết Thay Con

Bài Xướng:   tôi muốn thay con chết tối nay con ơi lòng bố nát đêm ngày tưởng rằng có nợ làm sao trả ……..đẫu biết không lời cứ bắt vay muốn chết thành ra sai lẽ đạo sống nhăn thôi […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Trường Giang

Bảy chín trời ban, thọ quá rồi, Cuộc đời chi khác áng mây trôi. ….. Vân Hương Thánh Ðức lòa muôn thuở, Kiếp Bạc Thần Uy rạng vạn thời. Nhớ đến quê xưa muôn dặm thẳng, […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

Chùm Thơ Cuối Năm
Thơ xướng hoạ

Chùm Thơ Cuối Năm

Bài Xướng :1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi nhớ Ca Li thiếu […]