Bến Bình Đông
Thơ cuộc sống

Bến Bình Đông

Tôi cùng bạn bè quay lại bến Bình Đông. Sài Gòn mùa mưa tươi mát như một thiếu nữ vừa rời phòng tắm, tôi mong được gặp bến Bình Đông nước lớn và có mưa. […]