Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa
Thơ xướng hoạ

Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa

Tam Thủ Liên hoàn độc vận Bài XướngTrần Nhất Lang. Bài 1 Linh Sơn lễ Phật bóng về tâyNắng ngả em đi dáng liễu gầy Chiếc áo lam già, hoa bước lượn …….Tóc mai sương muối gió […]