Cõi Tạm
Thơ 7 chữ

Cõi Tạm

Người bảo rằng đây cõi tạm ư Mà sao nuối tiếc tới bây giờ? Phải chăng còn nợ ai nhiều lắmÐâu chỉ nợ nần văn với thơ? ….. Cõi tạm nhưng mà lắm thú vui Có từ cay đắng […]