dhc
Thơ lục bát

Độc Hành Ca

Ớ kìa thiên hạ đang say Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười ………Nhớ ngươi nhạt thếch rượu đời. Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta ca  Tình tang lỗi nhịp mình ta Thương về đầu bạc xót […]

Uống Rượu Với Tản Đà
Thơ lục bát

Uống Rượu Với Tản Đà

ICụ hâm rượu nữa đi thôiBe này chừng sắp cạn rồi còn đâu ……… Rồi lên ta uống với nhauRót đau lòng ấy vào đau lòng này Tôi say?Thưa, trẻ chưa đầyCái đầu nhân thế thì say nỗi […]