Gió Thu
Thơ xướng hoạ

Hoạ Gió Thu của Tản Đà

Gió Thu Ngọn gió thu phong rụng lá vàng, Lá bay hàng xóm lá bay sang. ……….Vàng bay mấy lá năm già nữa, Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.  Ngọn gió thu phong rụng lá hồng, Lá bay tường […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Trần Ðình Lộc

Ba mươi năm thấm thoắt qua rồi Thế sự thăng trầm mây nổi trôi ….. Nước chảy xoi mòn dòng quá khứ Hoa trôi héo hắt cuộc kim thời Ðầu xanh xin đáp lời sông núi … […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

Chùm Thơ Cuối Năm
Thơ xướng hoạ

Chùm Thơ Cuối Năm

Bài Xướng :1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi nhớ Ca Li thiếu […]

Xuân Này Mai Có Nở
Thơ xướng hoạ

Xuân Này Mai Có Nở

Bài xướng: Xuân Này Mai Có Nở                         Mai này mai có nở không mai           Ai nét vàng xuân trước ngỏ ai                        Lỡ bước em giăng tình ái lỡ                     Hoài công ta đợi nhau tìm hoài               Một lời khó trước […]