1210902249_0..stories.phota.saigonxuanay.benthanhnay
Thơ lục bát

Thương Sao Giọng Nói Sài Gòn

” Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏGái Sài Gòn cái mỏ cong cong “Thơ xưa ai viết đưa dòngGửi bao thương nhớ vào trong Sài Gòn Thương sao cái giọng nỉ non” Anh ơi […]