70494981_2723113601248441_2076213875518210048_n (1)
Thơ xướng hoạ

Gốc Liễu Ven Sông

Gốc Liễu Ven Sông Gốc liễu ven sông đứng lặng thinhNắng mưa chồng chất liễu càng xinhBao lần sương gió mình cong rũMấy bận bão giông thân khó (rung) rinhQuân Tử bước qua nghiêng ngắm […]