Vịnh Ngô Đồng 詠梧桐
Thơ tứ tuyệt

Vịnh Ngô Đồng 詠梧桐

Tiết Đào 薛濤 (768-831) Năm Tông Đại thứ ba đời nhà Đường,… tức là sau khi bình định được “loạn An Sử” không lâu, thời cuộc bấp bênh, viên tiểu lại Tiết Vân ở kinh thành […]

Tiết Đào 薛濤
Tác giả & Tác phẩm

Tiết Đào 薛濤 (768-831)

Tuổi thơ  Năm Tông Đại thứ ba đời nhà Đường, tức là sau khi bình định được “loạn An Sử” không lâu, ….. thời cuộc bấp bênh, viên tiểu lại Tiết Vân ở kinh thành trước khi lưu […]