snt
Thơ 7 chữ

Sống, chết như Ông

Làm việc như Ông (bà) sướng bậc tiên:Việc gì cũng có trợ lý riêngXe đưa, xe rước trưa, chiều, sớmTrần thế khác gì chốn non tiên?. Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay:Bao nhiêu phí […]