Giết Đời Nhau
Thơ tự do

Giết Đời Nhau

tôi nhốt tôivào khoảng trốngthời gianđể nghe gió bàng hoàng lay độngnhốt tôi vào vực sâuthăm thẳmvì cuộc đời này nhiều lắmnhững truân chuyên …..   tôi muốn tôilàm hơi thở của lòng đêmđể đón […]