tho-tinh-cho-doi
Thơ song ngữ

HỒN THƠ THEO GIÓ / MY INSPIRATION WITH THE WIND

HỒN THƠ THEO GIÓ Mai ta chết nguồn đắm say buông thảNỗi buồn xưa vương mãi cuối trời xaTình non nước từng bờ đê biển cả Đời tha hương hồn phảng phất quê nhà. Mai ta chết trăng không còn sầu lặngThơ […]

photo_911_memorial-1504113262-7957
Thơ song ngữ

LỬA CHÁY NIỂM ĐAU / THE FLAMES FLARED MY PAIN

LỬA CHÁY NIỂM ĐAU khói và lửa, máu và nước mắt         chảy tràn lan trên mặt kính tivi        tháng chín, ngày mười một ở Calitôi mở máy truyền hình, nhìn rồi tôi bật khóc! trời New York, […]

Nếu chiếm được nàng
Thơ song ngữ

Nếu

NẾU Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:Phục chàng, tình-địch hết ho-he!Thoả nguyền, chàng sẽ không than tiếcRằng bản đản tim trỗi lạc bè! Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hàoXứng danh học rộng với tài cao!Sẽ […]