thanhtamthanhan
Thơ mới hiện đại Việt nam

Yêu Sư Tử

Đáp bài Sư Tử Hà Đông  Chỉ sợ lòng người đổi đen thay trắng, Có lẽ nào ngờ vực Chúa Sơn Lâm. ……Ông thợ săn kia, sao đành bỏ cuộc? Chẳng lẽ vì thói ong bướm, trăng hoa? Chưa […]