XEM BÓI
Tham luận

VÀ THÊM VÀI CHUYỆN VỀ XEM TƯỚNG TAY

Chiều 31 tháng 07 năm 2019, dạo facebook, tôi “gặp” ảnh một bàn tay ở trang facebook Hoang Khang với mấy câu kệ: “Bàn tay nữ mệnh sớm khóc chồng Yêu thương luyến ái vội […]