httn
Thơ xướng hoạ

Huệ Thu họa thơ Tế Nhị

[1] Không Tựa Trăng khuyết mười hôm lại thấy tròn Mình chưa tám chục sạch mầm non ……..Lem nhem mắt phượng nhìn hoa héo Lận đận chân cheo trợt lối mòn Giận chó mắng mèo thương mụ vợ Lìa nhà xa xứ […]