tt
Thơ đấu tranh

Người đi

Người đi quên nắng SÀI GÒN Quên đường CÔNG LÝ tấm lòng DUY TÂN LÊ VĂN DUYỆT cũng chẳng cần …….Anh đi CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN tắt đèn TỰ DO kỹ nữ bon chen Trường GIA LONG phải thay tên […]

Thăm Mẹ
Thơ lục bát

Thăm Mẹ

Con về thăm mẹ chiều nay           Quanh co đèo dốc,lay phay gió lùa               Lưng còng, tóc bạc, nắng mưa ………           Một đời vất vả sớm trưa tảo tần               Mẹ ơi! đời có mùa xuân           Mẹ đâu […]