Hư Không
Thơ xướng hoạ

Hư Không / Không Không

HƯ KHÔNG Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ôngNeo chiếc thuyền nan giữa bến sôngRộn rã thả câu trong quạnh vắng …………..Lao xao buông lưới giữa mênh môngChập chờn cõi ảo mù sương bạcThấp thoáng bờ […]

pnms
Thơ xướng hoạ

Phố Núi Mù Sương

Đất khách bừng lên vạn sắc hoa Đón mừng tu sĩ chốn quê nhà Qua thăm con Phật, tâm hoan hỉ Ghé viếng bạn Thơ, ý thiết tha ……..Tự tại bút gieo vần lả lướt Ung dung chân dạo nẻo […]

Hư Không
Thơ xướng hoạ

Hư Không

Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ôngNeo chiếc thuyền nan giữa bến sôngRộn rã thả câu trong quạnh vắng ……..Lao xao buông lưới giữa mênh môngChập chờn cõi ảo mù sương bạcThấp thoáng bờ chân rạng […]