Tuu nguyet sau
Thơ hoạ

Tửu Nguyệt Sầu

TỬU NGUYỆT SẦU(Mến họa bài Túy Tiêu Khúc của Nguyễn Chinh)     Điệu ngũ cung… chun lòn qua núiKhối đá rền … cần rượu nằm sayBảy Oán bay bay sầu ly QuốcBa Nam vút […]