Sergei Esenin
Thơ dịch

Thơ trữ tình Sergei Esenin (Nga, 1895-1925)

Lê Đức Thụ truyển chọn và dịch ***Там, где капустные грядки Там, где капустные грядкиКрасной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет. 1910   *** Bình minh tưới nước hồng   Bình minh tưới […]