Hận Tình
Thơ xướng hoạ

Hận Tình …!

“Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1) Cứ tưởng lòng sung như bụng vả Nào ngờ đá nát với vàng tan …….. Một lời đã thấy dao kề cổ! Hai tiếng vừa nghe […]

Chúc Tết Nhâm Ngọ
Liên hoàn thất ngôn bát cú

Chúc Tết Nhâm Ngọ

bài 1 Năm mới mong sao các cụ giàCháu con có “ngựa” chẳng rầy laTuổi già chỉ việc lên giường ngủXế mới sao không chạy lút “ga” …..Cách mặc, đồ ăn bên xứ MẽoThuần phong mỹ […]

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân
Thơ xướng hoạ

Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân

Thu ở nơi này anh ở đâu? Bỏ người thương cũ để đi mau ! Bởi văn chương ấy tình thêm nặng ………Vì chữ nghĩa này nghĩ lại sâu Lúc đó thân thương xanh mái tóc Ngày sau gặp gỡ […]

bài hoạ
Thơ xướng hoạ

Gửi Sài Môn Lý Thu & bài hoạ

Lâu không gặp Sài Môn họ LýBiền biệt đâu chẳng thấy tăm hơi ……Nhớ sao là nhớ, Lý ơiVần thơ lục bát, chén mời hiên TâyThu xào xạc vàng bay trước cửa …Mùa trăng này thêm […]