huth
Thơ xướng hoạ

Hành Tuổi Sáu Mươi

Bài Xướng:Hành Tuổi Sáu MươiThơ Tường Linh Hà Thượng Nhân & Huệ Thu Họa ……………. Vượt cuộc nhân sinh quá nửa đườngSáu mười năm chẵn, góc chiều thương Rượu bày ước lệ mời thơ lạiGia định giờ […]

Cảm Nhận Tháng Tư2
Thơ xướng hoạ

Cảm Nhận Tháng Tư

Tháng Tư, thế giới nhức đầu:Những bản tin lạ tím rầu ruột gan!………..Tháng Tư, mình người Việt NamNói chi cũng thấy vỡ tan tấm lòng! Tháng Tư, một mảnh Non SôngGió bay buồn quá cờ […]