Hồn Quê 
Thơ xướng hoạ

Về Quê Tảo Mộ

Xướng :  Về Quê Tảo Mộ  Về quê tảo mộ tiết thanh minh Chữ hiếu song song với chữ tình …….Tổ phụ kính yêu siêu cực lạc Thân nhân thuận thảo ấm gia đình Đại Cường liên xã cầu […]

Họa thơ Quảng Điền
Thơ xướng hoạ

Họa thơ Quảng Điền

Họa thơ Quảng Điền (Quảng Đại là Đây trang 299) Hoài Hương Quê Hương từ buổi cách xa …..Tấc lòng cố quốc nỗi ta nỗi mìnhBây giờ đến buổi thanh bìnhNhớ về chỉ có tấm tình người […]