họa thơ
Thơ xướng hoạ

Huệ Thu họa thơ Quách Tấn

Trong chuyến về thăm nhà tháng 5 năm 2007 tôi ra Nhatrang ghé vào căn nhà của cụ Quách Tấn khi xưa ở chợ Ðầm gặp anh Quách Giao con trai cụ, anh Quách Giao […]