XUÂN CẢM
Thơ xướng hoạ

XUÂN CẢM [Thập Ngũ liên hoàn]

1 Xuân ở ngoài kia Xuân của ai ? Cuộc đời heo hút tưởng tàn phai Thoảng mây từng lớp thường bay chậm Lại gió đòi cơn cứ thở dài ……..Thương nhớ khiến cho đầy mộng mị Áo cơm để lụy […]