zzzz 04
Tiểu luận

TÔI, ĐĂNG HÀNH VÀ THƠ

Tôi biết anh qua một nhà thơ nói về anh: “Nguyễn Đăng Hành là một nhà thơ chìm không tên tuổi yêu thơ say thơ vào bậc nhất, anh có những bài thơ kiệt xuất.”. […]