Thơ hoạ

Tiếng Đờn Thạch Sanh

……………………………………….. Trần gian duyên nghiệp phơi bày Ai gieo tang tóc sớm ngày trả thôi Đã gây thì chớ vội cười Dẫu là thằng Hán bán đời quỷ ma! Xưa nay thiện vẫn thắng tà […]