%YukoOgura35
Đường thi Việt

NHEM ĐỜI

  NHEM ĐỜI (Thủ nhất thanh)   Em chặn hồn nhiên than phiến đá Em ngăn thánh thiện khóc thác ghềnh Em nghe diễn đạt nơi con nước Em thấy trình bày cuối con kênh […]