70177150_2727469627479505_3979787533369212928_n
Thơ hoạ

Hồn Thơ Gởi Gió

Hồn Thơ Gởi Gió Gió ơi ! Gió có biết ?Mai ta sẽ trở về :Trở về với Cát BụiĐã tạo thành thân taLòng xót xa rơi lệMuốn ở mãi với đờiChung cười và chung […]