2002.10_01
Tác giả & Tác phẩm

THI CA THI NHÂN: ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NHÀ THƠ CHU VƯƠNG MIỆN GIỚI THIỆU —————————————————– TIỂU SỬ TÁC GIẢ Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến Tên thường dùng: Đặng Xuân Xuyến Sinh ngày: 17 tháng 04 năm 1966 Nguyên quán: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên. […]

NHÀ
Thơ tình

ĐI ĐÂU CŨNG TRỞ VỀ NHÀ

Ta như chim di cư trong cõi tạm Dừng chân bất chợt Lấy cảm hứng thơ làm tọa độ Lãng du cho trọn kiếp người   Ta thu nạp ở xa Năng lượng thiên nhiên […]