Lính đắp poncho
Thơ 7 chữ

Di Cảo

Lâu rồi. Không nhớ đã bao nămTừ cái đêm mưa gió thỉ thầmLính đắp poncho ngồi gốc chuốiÐại bàng xếp cánh ngó xa xămTrăng không thể mọc trên đầu núi …Quần thấm mưa buồn nhột ống chânNgủ […]