NIỀM ĐAU CỦA MẸ
Chùm thơ

Chùm Thơ Niềm Đau

NIỀM ĐAU CỦA MẸ CÓ CON VƯỢT BIÊN MẤT TÍCH (Xin trân trọng chia xẻ niềm đau của Mẹ V – N) ……Đêm đen đặc bốn bề quạnh – quẽ Mẹ con mình thỏ – thẻ bên nhau Tiễn […]