lk
Tác giả & Tác phẩm

Em Là Gái Trời Bắt Xấu

Nhà thơ Lệ Khánh Có một thi sĩ nổi danh viết về một người thơ nữ đã in những tập thơ có thể nói là tạo thành một hiện tượng thi ca: …. “Khi những người tuổi trẻ […]