Nha Trang
Thơ 5 chữ

Về Với Nha Trang

Hãy về chơi với biển Thăm lại chỗ tang bồng Núi rừng xưa mây quyện Bình minh lên biển hồng ………Hãy về chơi bãi Tiên Vị mặn nước dừa xiêm Nghe cồn cào gió biển Và mưa ướt bãi đêm  Leo lên […]