Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Nguyên Hà

Thất thập cổ lai đã đến rồi Dòng đời phiêu bạc tựa bèo trôi Tang thương biến đổi đành xa xứ Lạc bước thân trai buổi thiếu thời Gạt bỏ lợi danh, xua bão táp … […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

Thầm nhớ tên Em
Thơ mới

Thầm nhớ tên Em

Mến gởi người mang tên Ngọc Từ thuở hoang sơ Em ẩn mình kín đáoNơi núi đồi, hay hải đảo đìu hiu .Em âm thầm,Nằm nghe mùa gió hú …….Em nghiêng mình,Lay nhẹ bước chân chim . […]