Sơn Tinh và Thủy Tinh
Thơ 8 chữ

Tình Và Tội

Trong câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, viết theo tâm sự tưởng tượng của Thủy Tinh Ôi Mỹ Nương, ôi mộng tình tan vỡ …….Mối hận này anh chỉ giữ cho anhTức tối thay không […]