một đàn cò
Thơ đấu tranh

“Cướp!”

Câu châm ngôn đang thịnh:“Con ơi nhớ lấy lời nầy, cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan”. Cướp đêm hay cướp ngày đều là gian tặc.  Cướp xưa băng nhóm làng nhàngcướp nay có đảng có […]