ndg
Thơ 7 chữ

Tương Phùng

*Mến tặng Bằng hữu , nhân chuyến hành phương nam Cali 032006-nđg  Cám ơn bằng hữu , còn mong đợi Sơn khê ngàn dặm , có ta về …..Có ta hằng hữu , cùng nhật nguyệt Và cuối đời […]