93079687_847712445738266_4615379741841555456_n
Tác giả

ĐỌC NGUYỄN XUÂN DƯƠNG BÌNH THƠ

Thi thoảng vào trang facebook của nhà Phê bình Văn học Nguyễn Xuân Dương, tôi gặp khá nhiều statuts và những dòng comment ngắn, ghi lại cảm xúc của ông về thơ của bạn thơ […]