Nguyên Chẩn 元 稹
Tác giả & Tác phẩm

Nguyên Chẩn 元 稹 (779-831)

Nguyên Chẩn là người Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). …. Cha mất sớm, nhà nghèo nhưng nhờ thông minh và chăm chỉ học tập, năm 9 tuổi đã biết viết văn [2], đến 15 tuổi, ông thi đỗ khoa […]