photo_911_memorial-1504113262-7957
Thơ song ngữ

LỬA CHÁY NIỂM ĐAU / THE FLAMES FLARED MY PAIN

LỬA CHÁY NIỂM ĐAU khói và lửa, máu và nước mắt         chảy tràn lan trên mặt kính tivi        tháng chín, ngày mười một ở Calitôi mở máy truyền hình, nhìn rồi tôi bật khóc! trời New York, […]