Xuân Này Mai Có Nở
Thơ xướng hoạ

Xuân Này Mai Có Nở

Bài xướng: Xuân Này Mai Có Nở                         Mai này mai có nở không mai           Ai nét vàng xuân trước ngỏ ai                        Lỡ bước em giăng tình ái lỡ                     Hoài công ta đợi nhau tìm hoài               Một lời khó trước […]