Sài Môn Vô Tranh
Thơ xướng hoạ

Sài Môn Vô Tranh

Đây Sài Môn Tệ XáCổng củi vườn Thu thích nắng mưaTrong ngoài, ngó, thấy mấy song thưaRung chuông rụng giọt sương ban sáng ……Mở khóa rời tia nắng xế trưa… Lòng muốn là sông không có bếnThơ mong như […]

Chớm Thu
Thơ xướng hoạ

Chớm Thu / Lang Thang Mùa Thu Sang

Chớm Thu Chợt thấy bay qua chiếc lá vàng Mới hay trời đã chớm thu sang Sương buông áo mỏng mây mờ bóng …….Nắng dệt tơ thưa liễu rủ hàng Một thoáng hương xưa buồn chất ngất Đôi dòng thơ […]